Těšíme se ve zdraví na viděnou, Jójo.
Něco o nás.


Divadlo Jójo bylo založeno v roce 2001.
2006 - 2008 - divadelní přestávka - mateřská „dovolená“.
2009 - nabíráme kilogramy i druhý dech a JEDEME DÁL!!!
2013 - 2020 bylo divadlo Jójo součástí HELEMESE z.s.

Od doby covidové v roce 2021 přetrvává jojo efekt a nastává éra OSVČ.

Charakteristika divadla


Divadlo Jójo je cestovní, interaktivně zaměřené divadlo. Jako dětská hračka jojo se vrací tam a zpět, tak i naše divadlo se po dvouměsíčních intervalech vrací za dětským divákem do školek, škol, spec. škol, dětských center, denních stacionářů, na dětská nemocniční oddělení pokaždé s nově připraveným programem.
Pět pomocníků divadélka Jójo – s jakými prostředky a technikami pracujemeMaňásci a kostýmy různých pohádkových bytostí ve chvíli, kdy rozehrají v pohádce své role se stávají obdivuhodnými pomocníky k otevření dětské duše. Umožňují dětem ztotožnit se a prožívat stejný příběh jako hlavní hrdina. Prostřednictvím vedlejších postav je nám umožněno naučit děti nenásilnou formou např. hezkému chování ke kamarádům, zvířátkům i věcem.

Dramaterapeutické a pohádkoterapeutické techniky nám při samotném představení umožnují interaktivně zapojit celou skupinu, část nebo i jednotlivého diváka, vtáhnout jej do děje pohádky, být součástí inscenace. Prostřednictvím interakce pomáhají pochopit příběh do hloubky. Napomáhají rozvoji empatie, tolerance, představivosti a koncentrace. Rozvíjí sebedůvěru, vedou k pocitu zodpovědnosti, kontrole pozitivních i negativních emocí, získání schopností uvolnit se, rozšíření schopnosti spontánního chování, rozvíjí kooperaci ve skupině.

Malované látkové opony a jiné dekorativní předměty - rozvíjí estetické vnímání, představivost, fantazii, kreativitu.

Hudební a zvukové nástroje nejen podkreslují a dotváří atmosféru děje. Rozvíjí schopnost rytmického cítění, rozvoj hlasové a sluchové percepce.

Vtip a humor je naším hnacím motorem při „hraní si“.

ZÁJMY, KONÍČKY A STUDIUM

Kretivní, tvůrčí i herecké schopnosti se snažíme rozvíjet
- v Olomouci na AKADEMII ALTERNATIVA obor dramaterapie
- na kurzech v Chrudimi ( Loutkářská Chrudim) - scénografie
- ve Svitavách ( Dětská scéna) - tvůrčí psaní

A další zajímavé kurzy . . . do života
- Připraveným štěstí přeje
- Respektovat a být respektován


DALŠÍ POLE PŮSOBNOSTI

- Pohádková vesnička Podlesíčko


- Kvintána - Spolek historického jezdectví


- Sport-Art Široký DŮL, z.s.
Hlavní a nejdůležitější pro nás zůstává všechny naše malé i velké diváky pobavit a rozesmát :-)


Copyright © 2011 Jiruše Zdeněk™
Bez předchozího písemného souhlasu je kopírování těchto materiálů zakázáno.

Kontaktujte webmastera